Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2013

igafiga
22:12
3903 9fc7
Tags: films quote
22:12
6576 a8a4 500
Tags: quote
Reposted fromkochamspac kochamspac viapauza pauza
igafiga
22:09
Gdy trzymasz mnie za rękę
To nawet w starej ładnie mi sukience.
— Renata Przemyk "Ten taniec"
Tags: quote
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq vianowaczi nowaczi
igafiga
22:06
„ Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.”

- Nicholas Sparks
Tags: quote
igafiga
22:06
5505 28a8
Tags: quote
Reposted fromzapominanie zapominanie viaarbuzy arbuzy
igafiga
22:05
1835 9b27
Tags: films quote
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaarbuzy arbuzy
igafiga
22:03
Włochów przepraszam za wulgaryzmy w moim loginie :P
Tags: quote

August 31 2013

igafiga
08:01
3183 f924
Tags: films quote
Reposted frommagnes magnes viaunsteadyshy unsteadyshy

August 29 2013

igafiga
07:57
Bo ludzie nie mogą w nocy spać, kiedy się boją.
— Małpa
Tags: quote

August 28 2013

igafiga
21:26
Dałabym ci wszystko, co mam. A gdybyś potrzebował więcej, zdobyłabym to i dała ci. W ten sposób kocham.
— Nora Roberts - Posłanie z róż
Tags: quote
igafiga
21:26
igafiga
21:16
A twoje rzęsy łaskoczą mnie w szyję
I czuję, że żyję, nigdy cię nie zostawię
— Pezet
Tags: quote
igafiga
21:16
igafiga
21:16
igafiga
21:05
Sezon na wiecznie zimne dłonie i herbatę rozpoczęty.
— w środku lata jesień szczypie mnie w oczy
Tags: quote

August 26 2013

16:51
7782 9708 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapauza pauza
igafiga
16:50

Boje się, że przestanie się o mnie starać. Że zrezygnuje, bo tak trudno mnie zrozumieć, bo jestem taka uparta i taka trudna.

Tags: quote
Reposted frombomdia bomdia viastarryeyed starryeyed
igafiga
16:50
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Tags: quote
Reposted frommissmaya missmaya viastarryeyed starryeyed
igafiga
16:49

Z jakiegoś powodu najbardziej tęskni się wieczorami.

— 10 minut rowerem
Tags: quote
Reposted frombumpy bumpy viaunsteadyshy unsteadyshy

August 20 2013

igafiga
20:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl