Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2013

igafiga
22:08
8993 3ffc
Tags: animals
Reposted fromstylte stylte viabadhairday badhairday

August 26 2013

16:51
7782 9708 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapauza pauza

August 18 2013

22:02
0518 fc34
Tags: animals
igafiga
22:00
1463 b331
flaming <3
Reposted fromkasiazua kasiazua

August 14 2013

igafiga
23:31
0719 fcfe
Tags: animals
Reposted fromjelonek jelonek viabadhairday badhairday

August 07 2013

igafiga
22:37
9255 7d99
Tags: animals
Reposted fromcats cats viakartoNik kartoNik

July 26 2013

igafiga
10:56
0076 a97a 500
Tags: animals
Reposted fromhomosuperior homosuperior viafatu fatu

July 18 2013

igafiga
21:59
4038 3f90
Tags: animals
Reposted fromIriss Iriss viafatu fatu
21:51
1279 7ac0

.

Tags: animals
Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen viakartoNik kartoNik

July 13 2013

00:01
8474 b79a 500
Tags: animals
Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen viafatu fatu
00:00
7782 9708 500
Tags: animals quote
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viafatu fatu

July 12 2013

igafiga
23:59
igafiga
23:58
7876 7b0b 500
Tags: animals
igafiga
23:46
2090 96a0 500
Tags: animals
Reposted fromCattleya Cattleya viakartoNik kartoNik

July 08 2013

igafiga
22:10
6649 feb7 500
Tags: animals
Reposted fromarczer arczer
igafiga
21:58
2828 516d 500
Tags: animals quote
Reposted fromimposter imposter viakartoNik kartoNik

July 07 2013

igafiga
13:05
1084 7758
Tags: animals

July 02 2013

igafiga
08:55
igafiga
08:54
1921 576f 500

Wisława Szymborska

„Kot w pustym mieszkaniu”

Umrzeć – tego nie robi się kotu.

Bo co ma począć kot 
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na ściany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu nie zmienione,
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci.


Słychać kroki na schodach,
ale to nie te.
Ręka, co kładzie rybę na talerzyk
także nie ta, co kładła.


Coś się tu nie zaczyna
w swojej zwykłej porze.
Coś się tu nie odbywa,
jak powinno.
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął.
I uporczywie go nie ma.


Do wszystkich szaf się zajrzało,
przez półki przebiegło.
Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło.
Nawet złamało zakaz
i rozrzuciło papiery.
Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.


Niech no on tylko wróci,
niech no się pokaże.
Już on się dowie,
że tak z kotem nie można.
Będzie się szło w jego stronę
jakby się wcale nie chciało,
pomalutku,

na bardzo obrażonych łapach.

I żadnych skoków, pisków na początek.
Tags: animals quote
Reposted fromkartoNik kartoNik vianowaczi nowaczi

June 28 2013

igafiga
22:44
0772 9223
Tags: animals
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl