Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

igafiga
18:20
4528 a7c1 500
igafiga
18:20
- Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Prachett, "Ciekawe czasy"
Reposted frommaybelater maybelater viaiamanartist iamanartist
igafiga
18:20
Reposted fromshakeme shakeme viacorazblizej corazblizej
18:18
7596 f1b9

moriarty-the-timetraveling-lemur:

themoonclockwork:

maryxjanexholland:

k-inkyyyy:

what if concerts were actually like this, where no one would fuckin push each other around, just be happy and jump and shit

they are like this, it’s an actual footage from an actual concert…

All i see is this fricking guy in red on the bottom right corner not having coordination with 3000 people around him

I’m only reblogging for the guy in red

Reposted fromgreggles greggles viacorazblizej corazblizej
igafiga
18:13
2026 a35b
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacorazblizej corazblizej
igafiga
18:12
igafiga
18:11
18:08
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viaprezesowa prezesowa
igafiga
18:08
Reposted fromshakeme shakeme viafatu fatu
igafiga
18:08
8818 fd98 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viamentispenetralia mentispenetralia
igafiga
18:03
2840 07d4 500
Reposted fromterriblelove terriblelove vianowaczi nowaczi
igafiga
18:02
igafiga
18:02
igafiga
18:00
6492 1284
Reposted fromsquirrling squirrling via3kasiula3 3kasiula3
igafiga
18:00
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad via3kasiula3 3kasiula3
igafiga
17:58

June 27 2015

igafiga
23:01
igafiga
23:00
1232 04b2
Reposted fromgabrynia gabrynia viabutterfly94 butterfly94
igafiga
22:59
3889 63e1
I need dis!
Reposted fromjakniejaktak jakniejaktak viabutterfly94 butterfly94
igafiga
22:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl