Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

22:26
igafiga
22:03
igafiga
22:02
igafiga
21:58
6745 3a2e
igafiga
21:51
igafiga
21:49
8946 812f 500
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia
igafiga
21:48
- Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Pratchett
igafiga
21:47
Uwielbiam dni spędzane z Tobą, zwykłe dni, z kimś niezwykłym.
— najlepsze dni pod słońcem.
igafiga
21:46
0699 3902
Reposted frompesy pesy viamentispenetralia mentispenetralia
igafiga
21:43
1565 6903 500
igafiga
21:42
http://inarika.tumblr.com/
http://inarika.tumblr.com/
http://inarika.tumblr.com/
http://inarika.tumblr.com/

floralls:

submitted by  inarika :

via Przystanek Cisna in Bieszczady mountains, Polland 

Reposted fromlifeless lifeless viabutterfly94 butterfly94
igafiga
21:41
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
igafiga
21:38
Podobają się? Kliknij  :)
igafiga
21:38
9334 1c95
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
21:38
7100 21f4 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viastarryeyed starryeyed
igafiga
21:36
Instaggram
Reposted fromweightless weightless viacorazblizej corazblizej
igafiga
21:35
igafiga
21:34
5389 7810
igafiga
21:33
5554 7736
21:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl